Vaporul copilăriei – Interviu cu Liviu Simioncencu, un fotograf unic în Sulina.

Pe la jumătatea lui martie 1881, corabia grecească „Penelopa”, încărcată virtuos cu cereale, grâu de Bărăgan, dulce, cu bobul greu, cobora gâfâind pe braţul de mijloc al Dunării, către Sulina, ca să iasă în mare și să ia drumul Patridei, la Pireu. – Radu Tudoran – Toate pânzele sus! 1933, Europolis. Jean Bart, pseudonimul lui Eugeniu Botez (împrumutat de la un …